Teachers

Students

 • Hiroaki Nasu

  Doctoral 5th

 • Jun Miura

  Doctoral 4th

 • Kazuma Ikesaka

  Doctoral 2nd

 • Syota Kanzawa

  Doctoral 2nd

 • Ryoichi Sato

  Doctoral 2nd

 • He Yixuan

  Doctoral 2nd

 • Le Hoang Anh

  Doctoral 2nd

 • Maya Rahayu

  Doctoral 2nd

 • Muhammad Bisri Musthafa

  Doctoral 2nd

 • Hossain Md Biplob

  Doctoral 2nd

 • Andori Santoso

  Doctoral 1st

 • Banu Mst. Sharmin

  Doctoral 1st

 • Shamim S. M.

  Doctoral 1st

 • Masakazu Awakihara

  Master 2nd

 • Yuta Kawada

  Master 2nd

 • Naoto Kawahara

  Master 2nd

 • Kento Kanbara

  Master 2nd

 • Yuki Takeuchi

  Master 2nd

 • Itsuki Maebayashi

  Master 2nd

 • Takuro Manabe

  Master 2nd

 • Akane Miyoshi

  Master 2nd

 • Yang Jie

  Master 2nd

 • Li Kexin

  Master 2nd

 • Tanoshimaru Isokawa

  Master 1st

 • Kaito Uchino

  Master 1st

 • Ryo Okuyama

  Master 1st

 • Ryuichi Kato

  Master 1st

 • Syunri Kudo

  Master 1st

 • So Kumagai

  Master 1st

 • Taichi Saito

  Master 1st

 • Naoya Saito

  Master 1st

 • Mitsuki Fujiwara

  Master 1st

 • Taiki Miyamoto

  Master 1st

 • Naoya Eki

  Bachelor 4th

 • Yuto Kitadai

  Bachelor 4th

 • Naoyuki Takao

  Bachelor 4th

 • Kai Tokisue

  Bachelor 4th

 • Chikasato Hide

  Bachelor 4th

 • Haruki Mizuta

  Bachelor 4th

Graduates

 • Kotaro Ishikawa

 • Tetsuro Ishida

 • Kotaro Okamura

 • Ryuto Kuwada

 • Miuto Hatayama

 • Tomoya Hikida

 • Ayato Ueda

 • Tomohiro Iida

 • Harunobu Enami

 • Tsugumi Takatani

 • Wataru Takehisa

 • Tomoya Tsuboi

 • Masaki Nakanose

 • Ryo Fukushima

 • Mengfang Duan

 • Yuki Nanjo

 • Daichi Hattori

 • Keiji Yoshimoto

 • Rikuya Matsumura

 • Yuta Fujioka

 • Ryota Miyamoto

 • Mizuki Wada

 • Hiroto Ogura

 • Shinichi Kageyama

 • Tadaki Kanenari

 • Satoshi Kosugi

 • Yuto Takahashi

 • Yuki Taketa

 • Tomoya Tatara

 • Hiromasa Miura

 • Tetsuta Fukunaga

 • Tomoya Maehisa

 • Akhter Fatema

 • Qiu Kai

 • Tang Jianjie

 • Yang Yuan

 • Yuki Ueno

 • Zihao Song

 • Riki Hashimoto

 • Yoshinori Uetake

 • Kazuya Kobayashi

 • Yuta Hashimoto

 • Toshifumi Matsumoto

 • Yuta Kodera

 • Md. Arshad Ali

 • Md. Al-Amin Khandaker

 • Akihiro Sanada

 • Ken Ikuta

 • Ryunosuke Isshiki

 • Sho Joichi

 • Shoji Heguri

 • Xin Li

 • Chiaki Ogawa

 • Hirotaka Ono

 • Norito Jitsui

 • Akito Kumano

 • Hiroto Ino

 • Koki Misumi

 • Shoma Kajitani