Teachers

Students

 • Hiroaki Nasu

  Doctoral 4rd

 • Jun Miura

  Doctoral 3nd

 • Kazuma Ikesaka

  Doctoral 1st

 • Syota Kanzawa

  Doctoral 1nd

 • Ryoichi Sato

  Doctoral 1nd

 • He Yixuan

  Doctoral 1nd

 • Le Hoang Anh

  Doctoral 1nd

 • Maya Rahayu

  Doctoral 1nd

 • Muhammad Bisri Musthafa

  Doctoral 1nd

 • Hossain Md Biplob

  Doctoral 1nd

 • Kotaro Ishikawa

  Master 2st

 • Tetsuro Ishida

  Master 2st

 • Kotaro Okamura

  Master 2st

 • Ryuto Kuwada

  Master 2st

 • Miuto Hatayama

  Master 2st

 • Tomoya Hikida

  Master 2st

 • Masakazu Awakihara

  Master 1nd

 • Yuta Kawada

  Master 1nd

 • Naoto Kawahara

  Master 1nd

 • Yuki Takeuchi

  Master 1nd

 • Itsuki Maebayashi

  Master 1nd

 • Takuro Manabe

  Master 1nd

 • Taiki Miyamoto

  Master 1nd

 • Akane Miyoshi

  Master 1nd

 • Yang Jie

  Master 1nd

 • Li Kexin

  Master 1nd

 • Tanoshimaru Isokawa

  Bachelor 4th

 • Ryo Okuyama

  Bachelor 4th

 • Ryuichi Kato

  Bachelor 4th

 • Syunri Kudo

  Bachelor 4th

 • So Kumagai

  Bachelor 4th

 • Taichi Saito

  Bachelor 4th

 • Mitsuki Fujiwara

  Bachelor 4th

Graduates

 • Ayato Ueda

 • Tomohiro Iida

 • Harunobu Enami

 • Tsugumi Takatani

 • Wataru Takehisa

 • Tomoya Tsuboi

 • Masaki Nakanose

 • Ryo Fukushima

 • Mengfang Duan

 • Yuki Nanjo

 • Daichi Hattori

 • Keiji Yoshimoto

 • Rikuya Matsumura

 • Yuta Fujioka

 • Ryota Miyamoto

 • Mizuki Wada

 • Hiroto Ogura

 • Shinichi Kageyama

 • Tadaki Kanenari

 • Satoshi Kosugi

 • Yuto Takahashi

 • Yuki Taketa

 • Tomoya Tatara

 • Hiromasa Miura

 • Tetsuta Fukunaga

 • Tomoya Maehisa

 • Akhter Fatema

 • Qiu Kai

 • Tang Jianjie

 • Yang Yuan

 • Yuki Ueno

 • Zihao Song

 • Riki Hashimoto

 • Yoshinori Uetake

 • Kazuya Kobayashi

 • Yuta Hashimoto

 • Toshifumi Matsumoto

 • Yuta Kodera

 • Md. Arshad Ali

 • Md. Al-Amin Khandaker

 • Akihiro Sanada

 • Ken Ikuta

 • Ryunosuke Isshiki

 • Sho Joichi

 • Shoji Heguri

 • Xin Li

 • Chiaki Ogawa

 • Hirotaka Ono

 • Norito Jitsui

 • Akito Kumano

 • Hiroto Ino

 • Koki Misumi

 • Shoma Kajitani